Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimai

Operatyviai atliekame kiekybinius ir kokybinius tyrimus (apklausas) visoje Lietuvos teritorijoje, o kai kuriuos kiekybinius tyrimus net ir tarptautiniu mastu.

Atsižvelgdami į klientų pageidavimus ir poreikius galime atlikti vienkartines ir pasikartojančias apklausas:

  • Internetu (el.paštu);
  • Telefonu;
  • Anketavimu;
  • Interviu;
  • ir t.t.

Suteikiame galimybę jums patiems tapti tyrimų specialistais ir naudojantis unikalia “QuestBack” tyrimų programa atlikti neribotas apklausas jums aktualiose srityse.

Pažiūrėkite trumpą vaizdo pristatymą. Jūs artimiau susipažinsite su “QuestBack” programos galimybėmis.