Etiška lyderystė

Etiška lyderystė grindžiama esminių žmogiškų vertybių pagrindu ir suprantama kaip utilitarizmu paremtas menas vesti žmones į priekį. Lyderio sprendimai turi būti paremti sąžiningumu, teisingumu, atskaitomybe, pasitikėjimu, lygybe ir pagarba. Šios dimensijos ir įprasmina etiškos lyderystės vertybes.

Etika paremta lyderystė gerbia ir puoselėja žmonių orumą ir teises, įgalina juos veikti balansuojant tarp asmens bei visuomenės interesų. Mes galime jums padėti įsidiegti bazinių etikos vertybių rinkinį organizacijose. Tai padės stiprinti darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą, padidins vidinių procesų skaidrumą, bei paskatins tikrąją socialinę atsakomybę.